Co sprawia, że decydujemy się na operację plastyczną? Nasza psycholog Anna Dankowska odpowiada.

Operacja plastyczna to procedura wymagająca bez wątpienia bardzo wnikliwej analizy dotyczącej zarówno korzyści, jak i potencjalnego ryzyka związanego z efektami zabiegu.

Zazwyczaj czynnikiem uruchamiającym proces podejmowania decyzji jest chęć poprawy wizerunku lub brak zadowolenia z wyglądu konkretnej części ciała. Dlatego przy podjęciu decyzji bierzemy pod uwagę uwarunkowania fizyczne, ogólny stan zdrowia, funkcjonowanie psychiczne, a także naszą aktualną sytuację osobistą. Zatem możemy uznać, że znalezienie czasu na rozważenie wszystkich aspektów związanych z planowanym zabiegiem jest kluczem do podjęcia właściwej decyzji.

Ogromne znaczenie ma świadomość stosunku ryzyka do zysków związanych z poddaniem się operacji. Posiadanie dokładnych informacji na temat przebiegu operacji, konsekwencji, czasu rekonwalescencji pozwalają na realistyczną ocenę ryzyka i potencjalnych korzyści. Bardzo często podjęcie trafniej decyzji zależy od naszej otwartości oraz gotowości do zdobywania rzetelnych informacji na temat planowanego zabiegu. Dlatego decyzja podjęta w oparciu o wiarygodne dane, przede wszystkim uzyskane w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, może w znacznym stopniu wzbogacić nas o bardziej realną ocenę sytuacji i uchronić nas przed wydłużaniem procesu decyzyjnego.

W przypadku operacji plastycznych bardzo często dążymy do realizacji nie jednego, lecz wielu celów, które wcale nie muszą być ze sobą zbieżne. Jeżeli nasze oczekiwania odnoszą się do zbyt wielu obszarów naszego życia, a poprawa wyglądu staje się jedynym gwarantem dalszych sukcesów, najprawdopodobniej nawet najlepiej wykonany zabieg nie przyczyni się do poprawy naszego funkcjonowania i postrzegania siebie.

Pamiętajmy, że nasz stan emocjonalny może zakłócić pracę procesów poznawczych. Co w praktyce oznacza, że to samo rozwiązanie może być uznane przez nas za korzystne w zależności od emocji, które nam towarzyszą. Skłonność do ignorowania części informacji, aby proces decyzyjny był szybki może doprowadzić do błędnej oceny swoich oczekiwań.

Kolejnym ważnym aspektem sytuacji podejmowania decyzji może okazać się  kontekst psychologiczny związany z postrzeganiem własnego ciała. Rozmowa z psychologiem bądź psychoterapeutą pozwala upewnić się, czy postrzeganie naszego wyglądu jest prawidłowe, czy nie działamy pod wpływem impulsu, sytuacji lub oczekiwań ze strony innych osób. Uważne zbadanie prawdziwych motywów oraz oczekiwań w krótszym bądź dłuższym planie, może zwiększyć świadomość i wiedzę o nas samych.

Z badań wynika, że operacje plastyczne istotnie poprawiają wizerunek, natomiast nie zmieniają jakości życia. Uznaje się, że procedury chirurgii plastycznej nie stanowią rozwiązania dla osób, które chcą poprzez operację rozwiązać problemy emocjonalne lub relacyjne. Nie ma jednoznacznych dowodów potwierdzających, iż wraz z poprawą wyglądu wynikającą ze zmiany konkretnej części ciała staniemy się pewniejsi siebie, szczęśliwsi, bardziej akceptujący dla samych siebie.